Fagforeningens rolle i dit arbejdsliv

En fagforening er en organisation, som varetager de ansattes interesser på en arbejdsplads, les mer om fagforeninger: allefagforeninger.dk. Det kan være i forbindelse med manglende udbetaling af løn, sygefravær og ferie samt risikofyldte arbejdsmiljøer. En fagforening er dog ikke bare noget, man betaler til hver måned, i håbet om at man aldrig får brug for hjælp. Det er derimod en aktiv medspiller i forhold til, hvordan dagligdagen på arbejdspladsen skal se ud.

Dette kan være alt fra de store linjer, som fastlægges i overenskomster mellem arbejdsgiverorganisationer og fagforbund, til de mere specifikke forhold på arbejdspladsen. Er man medlem af en fagforening, er der med andre ord mulighed for at engagere sig inden for forskellige områder og på mange forskellige niveauer. Man kan eksempelvis øve indflydelse på en afdelings politik og på afdelingens ledelse ved at stemme i forbindelse med generalforsamlinger.

Derudover har man selvfølgelig også mulighed for at agere bindeled mellem sin arbejdsplads og fagforeningen gennem tillidshverv, eksempelvis som arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant. Tillidshverv er altid uafhængige af arbejdsgiveren, og det er således ens kolleger, som står for udpegelsen. Et engagement i fagforeningen, især i forbindelse med tillidshverv, involverer som regel også kurser og efteruddannelse, så man kan varetage sine opgaver bedst muligt – dette er selvfølgelig noget, som kan være en god ballast både fagligt og personligt, uanset hvilken retning ens arbejdsliv tager på sigt.

Mange betragter måske deres fagforening som en slags forsikring –
noget, man betaler til for at være dækket, hvis uheldet er ude. Det er som udgangspunkt også helt i orden. Der er mange forskellige holdninger til, i hvor høj grad en fagforening bør involvere sig i den politik, som ofte påvirker dagligdagen på mange arbejdspladser, men man bør samtidig være bevidst om, at visse fagforeninger har stor indflydelse, og at man som medlem har mulighed for at deltage aktivt i dette arbejde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *